שכנים ושותפים

מחלוקת שותפים על מועד מימוש נכס

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב שלמה צדוק | כ"ב כסליו התש"ע