דיני ממונות במשפחה

סוגיות ממוניות בזיווג שני

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג | כ"א כסליו התש"ע