משפט אזרחי (ערכאות)

סמכות המדינה לדון את אזרחיה

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כ"א כסליו התש"ע