שיעורים נוספים

ליישם את דיני התורה

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב שמואל אליהו | כ"ב כסליו התש"ע