פסחים

"כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן"

האם ניתן לברך על המצווה בדיעבד גם לאחר קיומה? מה מוסיפה הברכה למצווה, אם בכלל? עיון בגמרא בפסחים דף ז': במקורות הדין של "עובר לעשייתן", בטעמיו ובשיטות הפוסקים.

הרב אורן צוויק | שבט תשס"ו