קרבן פסח

איך לאכול קרבן פסח?

כמה שיותר או להסתפק במועט?

יצחק אבינו אכל את גדי העזים לפסח לבדו; ברמב"ם משמע מצד אחד שיש עניין באכילה מרובה ומצד שני שמשתדלין שלא ישחט על היחיד; שני אופני התנהגות יש בעת שאוכלים משולחנו של המלך.

הרב איתמר אורבך | ר"ח ניסן תשס"ט