כללי

ההדלקה המרכזית בישיבת בית אל התשע"ה

*ניגון הכנה להדלקה. *ההדלקה ע"י מורנו ורבנו הרב זלמן מלמד שליט"א. *ריקודים.

תלמידי ישיבת בית אל | ל"ג בעומר התשע"ה