כסליו

תניא לנפש

פרקים כ"ו – ל"ד בספר התניא עוסקים בנושאי השמחה ועצבות ובהם מתבארים בהרחבה עניינים יסודיים בסוגיא זו ובנבכי נפש האדם. לפנינו סיכום מתומצת בלשון קלה לעניינים העיקריים שבפרקים אלו.

הרב משה שילת | כסליו תשע"ג