חידושים ברפואת נשים תש"ע

הלכות נידה בזמן מחלה

מתוך כנס מכון פוע"ה תש"ע

כאשר אחד מבני הזוג חולה וזקוק לעזרת השני, במה אפשר להקל בהלכות הרחקה ומגע.

הרב דוד יוסף | כ' טבת תש"ע