בית חולים מודרני בשבת

בית חולים על פי ההלכה

מתוך כנס מכון שלזינגר, בי"ח בשבת

חלק מהפתרונות ההלכתיים, כדוגמת גוי של שבת, אינם מספקים את הצרכים הרפואיים לעיתים. ומה בדבר כפייה דתית שתגרום לחילונים להימנע מהגעה לבית החולים? שאלות לפוסקים. לתשובת הרב אשר וויס.

פרופ' יונתן הלוי | כ"ד טבת תש"ע