חמדת שנת השבע

ביעור המעשרות דווקא בסמוך לפסח?

הרב בצלאל דניאל | ניסן תשפ"ב