יום העצמאות תש"ע

נגילה ונשמחה בו

מתוך מסיבת יום העצמאות בישיבת בית אל תש"ע

אמירת ההלל ביום העצמאות. יסודות אמירת ההלל והחיוב להודות ביום עצמאותנו.

הרב חיים אביהוא שוורץ | ה' אייר תש"ע