יום העצמאות תש"ע

שבח והודאה, מתוך הכנעה וקבלה

מתוך מסיבת יום העצמאות בישיבת בית אל תש"ע

דרכי הגאולה מונהגים בידי ריבונו של עולם בדרך המדוייקת לגאולת ישראל. גם כשלא מבינים זאת עליינו להודות ולשבח.

הרב ש. יוסף וייצן | ה' אייר תש"ע