הכנס ה-17 לתורה ומדע

חידוש מסורת עיר מוקפת חומה לאור ממצא ארכיאולוגי

מתוך הכנס ה-17 לתורה ומדע

הרב טיקוצ'ינסקי זצ"ל החל בהנהגת פורים כפול בארץ במקומות שיש ספק, בעיקר ע"פ שימור שמות עתיקים. בירושלים, לאחר מלחמת השחרור, נקבע שגם מחוץ לחומות קוראים בט"ו, והביאו כסיעתא את דעתם של הארכיאולוגים שהחומות המקוריות היו מערביות לחומות של היום. במקומות נוספים, כגון העיר לוד, בהם קיימת עדות ארכיאולוגית, התעוררה כיום השאלה מחדש.

הרב יהודה זולדן | ז' ניסן תש"ע