הכנס ה-17 לתורה ומדע

מעלית שבת - דיון בשאלות עקרוניות

מתוך הכנס ה-17 לתורה ומדע

סוגיית מעלית שבת עוסקת בעיקרי ענייני חשמל בשבת, המבוססים על כללים הלכתיים של לא מתכוון, גרמא, פ"ר ומלאכת בונה. כיצד מיושמים כללים אלו בשימוש בחשמל בשבת.

הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ | ז' ניסן תש"ע