הכנס ה-17 לתורה ומדע

מקורות הידע של חז"ל במדע ובטכנולוגיה

מתוך הכנס ה-17 לתורה ומדע

הרמב"ם גרס שהידיעות המדעיות של חז"ל התבססו על הידע המדעי בזמנם ולא על קבלה משמיים. ישנם דוגמאות לידיעות מודרניות אצל חז"ל, אך בעצם אלו ידיעות שכן היו ידועות למדע בזמנם.

פרופ' יוסף בודנהיימר | ז' ניסן תש"ע