הכנס ה-17 לתורה ומדע

חשמל בשבת: עבר, הווה ועתיד

מתוך הכנס ה-17 לתורה ומדע

בעבר, היו מקומות שהתירו הדלקת אור חשמלי ביום טוב, שטענו שאין זה אש ולכן אין זה מוליד ומותר. אך לבסוף נפסק שזה אכן אש וגם ביו"ט אסור משום נולד. כיום ישנם פעולות ממוחשבות לגמרי שמחשב יכול לבצע בלי שום התערבות של אדם. במקרה כזה אין שום איסור ומותר להעיזר בהם. בעתיד, צריך לשקול כמה להשתמש בפתרונות אלו, וכיצד זה ישפיע על אופי השבת, לטוב, או למוטב.

הרה"ג נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל | ז' ניסן תש"ע