זכויות יוצרים בעידן האינטרנט

מהפך תודעה ביחס למשפט

מתוך כנס "זכויות יוצרים בעידן האינטרנט"

כל אדם מישראל צריך לדעת הלכות ממונות; רמת מוסריותו של העם נמדדת ביחסו לממון אחרים; חשוב לא לאסור את המותר; המדינה יכולה להיבנות לאורה של תורה; חשיבות כינוסים של רבנים גדולים.

הרב ש. יוסף וייצן | י"א אייר התש"ע