יום ירושלים תש"ע

שלומה של ירושלים

מתוך עצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב תש"ע

מתוך עצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב תש"ע

הרב יוסף גליקסברג | כ"ז אייר תש"ע