יום ירושלים תש"ע

עיר שעושה כל ישראל חברים

מתוך עצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב תש"ע

אנו שמחים על כוחה של מדינת ישראל אבל מצפים מתוך רעדה להמשך בניין העם ובניין הארץ, הקשורים זה בזה בבניין ירושלים.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כ"ז אייר תש"ע