יום ירושלים תש"ע

ירושלים - בירת העולם

מתוך עצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב תש"ע

ירושלים היא מקור הבניין והתיקון של העולם. ירושלים היא השורש להופעת גילויו של הקב"ה בעולם. מירושלים יוצא עם ישראל להיות אור לגויים.

הרה"ג יעקב אריאל | כ"ז אייר תש"ע