נאחזים במו"ר הרב מרדכי אליהו

מנהיג הדור בתורה, בתפילה ובמעשה

מתוך עצרת אזכרה לראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מתוך עצרת אזכרה לראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הרה"ג דוב ליאור | ט"ו תמוז תש"ע