נאחזים במו"ר הרב מרדכי אליהו

אבידתו של דור

מתוך עצרת אזכרה לראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מתוך עצרת אזכרה לראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הרב חיים דרוקמן | ט"ו תמוז תש"ע