נאחזים במו"ר הרב מרדכי אליהו

למלא את החלל הגדול בליבנו

מתוך עצרת אזכרה לראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מתוך עצרת אזכרה לראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הרב ש. יוסף וייצן | ט"ו תמוז תש"ע