נאחזים במו"ר הרב מרדכי אליהו

קרוב לכולם

מתוך עצרת אזכרה לראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מתוך עצרת אזכרה לראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הרב יוסף אלנקווה | ט"ו תמוז תש"ע