דרשו ה' בהמצאו

שנה חדשה – תחילתה ותכליתה

הרב פנחס מונדשיין | אלול תש"ע