שו"ת "במראה הבזק"

ענייה לדברים שבקדושה המשודרים בטלפון או אינטרנט

האם ניתן לענות לקדיש וקדושה למי ששומע אותם נאמרים דרך הטלפון או מחשב?

ללא רב | כסלו תשפ"א