סדרי הדין והדיון

עדות שאי אתה יכול להזימה

מתוך יום עיון לקראת יום כיפור בישיבת בית אל

מתוך השידור החי של יום העיון לקראת יום כיפור בישיבת בית אל תשע"א.

הרה"ג משה דימנטמן | ו' תשרי תשע"א