מצוות התלויות בארץ

כנס "הלכה למעשה"

שידור חוזר מכנס מכון התורה והארץ באריאל

שידור חוזר מכנס מכון התורה והארץ באריאל

רבנים שונים | ט' טבת תשע"א