תרומות ומעשרות

הפרשת תרומות ומעשרות מראש, בגינות הבית

מתוך הקלטת השידור החי מכנס "הלכה למעשה" באריאל

מתוך הקלטת השידור החי מכנס "הלכה למעשה" באריאל

הרב יהודה עמיחי | ט' טבת תשע"א