תרומות ומעשרות

אופן נתינת מעשר עני בימינו

מתוך הקלטת השידור החי מכנס "הלכה למעשה" באריאל

מתוך הקלטת השידור החי מכנס "הלכה למעשה" באריאל

הרב אהוד אחיטוב | ט' טבת תשע"א