ביכורים ומצוות נוספות

טיפול בצאן בשבת

מתוך הקלטת השידור החי מכנס "הלכה למעשה" באריאל

מתוך הקלטת השידור החי מכנס "הלכה למעשה" באריאל

הרב דוד אייגנר | ט' טבת תשע"א