תרומות ומעשרות

הפרשת תרומות ומעשרות ביקב

מתוך הקלטת השידור החי מכנס "הלכה למעשה" באריאל

מתוך הקלטת השידור החי מכנס "הלכה למעשה" באריאל

הרב אלחנן בן נון | ט' טבת תשע"א