בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
8 שיעורים
  undefined
  נושאים נוספים

  מלאכת גוי

  א - איסור אמירה לנכרי , ב - מותר ליהנות ממלאכה שעשה הגוי עבור עצמו, ג - כיצד מותר להיעזר במלאכת גוי שנעשית עבור יהודי, ד - לצורך מצווה וצורך גדול , ה - היתר מלאכת גוי עבור חולה ועבור מצטער (מזגן), ו - שכיר, אריס ושוכר בשדה ובמפעל, ז - מראית עין והכשלת ישראל, ח - קבלן גוי , ט - שותפות מניות ובנק.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  דיני קטן

  א - מצוות חינוך, ב - החינוך למצוות לא תעשה, ג - על מי חובת החינוך והמחאה, ד - איסור הדלקת אור וכיבויו על ידי קטן , ה - היתרים לשעת הדחק, ו - קטן כחולה, ז - משחקים מותרים ואסורים בשבת, ח - משחקים נוספים ומשחקים בחצר, ט - משחקי כדור וריצה , י - אופניים קורקינט וסקטים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  מוקצה ג'

  יג - כלים שנשברו ובגדים שהתבלו, יד - ההיתר לטלטל מוקצה מהצד ובגופו, טו - נטל מוקצה בהיתר או בטעות ודין קטן.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  מוקצה ב'

  ז - כלים שמלאכתם לאיסור , ח - כלים שמשמשים להיתר ואיסור, ט - כלים שמלאכתם להיתר ומאכלים וספרים, י - מוקצה בבין השמשות משום איסור או מצווה, יא - איסור לבטל כלי מהיכנו, יב - היתר סילוק דברים מטונפים - גרף של רעי.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  מוקצה א'

  א - יסוד האיסור, ב - כללי מוקצה, ג - מוקצה מחמת גופו, ד - מוקצה מחמת חסרון כיס, ה - בסיס לדבר האסור - נעשה על ידי פעולה מודעת, ו - המשך.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  צביון השבת ג'

  יב - המותר והאסור בקריאה, יג - משחקים בשבת, יד - שכר שבת, טו - הכנה משבת לחול וסידור הבית והשולחן, טז - היתרים להכין משבת לחול, יז - ניגון בכלי זמר והשמעת קול , יח - מחיאת כף וריקוד, יט - מוזיקה וסרטים ממכשירים אלקטרוניים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  צביון השבת ב'

  ה - מעשה בית דין, נישואין, תרומות ומעשרות וטבילה, ו - טבילה ומדידה בשבת , ז - הליכה בנחת, ריצה וקפיצה, ח - התעמלות ואופניים, ט - הליכה לצורך חול , י - דיבור בענייני מלאכה וחשבונות , יא - הליכה ודיבור לצורך מצווה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  צביון השבת

  א - המצווה לשמור על צביון השבת כיום מנוחה, ב - מקח וממכר , ג- קבלת מוצרים מחנות ומסעדה, ד - הלוואה השאלה ומתנה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il