מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

עבד לעם קדוש

מתוך האזכרה למרן הראי"ה קוק זצ"ל בביכנ"ס ה"חורבה"

לדמותו של הראי"ה קוק זצ"ל.

הרב יעקב שפירא | ג' אלול תשע"א