מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

ה"חורבה" בתפארתה

מתוך האזכרה למרן הראי"ה קוק זצ"ל בביכנ"ס ה"חורבה"

ה"חורבה" בזמן מרן הראי"ה קוק זצ"ל.

הרה"ג חיים שטיינר | ג' אלול תשע"א