מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

בונה הארץ והעם

מתוך האזכרה למרן הראי"ה קוק זצ"ל בביכנ"ס ה"חורבה"

לדמותו של הראי"ה קוק זצ"ל.

הרה"ג שמחה קוק זצ"ל | ג' אלול תשע"א