הושענא רבה

טעימות מליל הושענא רבה

מתוך השידור החי מליל הושענא רבה התשע"ה

מתוך השידור החי מליל הושענא רבה התשע"ה

הרב משה לוונטהל