שמחת תורה

ביום חתונתו - זו שמחת תורה

מתוך לימוד ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן תשע"ב

מדוע לא נקבע שבועות לחג שמחת תורה? מהו המשותף לכל חגי תשרי?

הרב יחזקאל סופר | כ' תשרי תשע"ב