שיעורים נוספים

הישוב מיגרון ועסקת שליט

מתוך לימוד ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן תשע"ב

דברים בעניין העסקה לשחרור החייל גלעד שליט; עיון הלכתי בסוגיית הישוב מיגרון שייתכן ונבנה על אדמות פרטיות. דין סוכה גזולה והחילוק בין גזילת קורה אחת לגזילת סוכה שלימה וכן ההבדל בין שוגג למזיד. בנייה על קרקע גזולה - דינה כסוכה גזולה. ההבדל בין קרקע פרטית לקרקע ציבורית. עיון במצב של אינטרס ציבורי.

הרה"ג יעקב אריאל | כ' תשרי תשע"ב