חידושים בגניקולוגיה והלכה תשע"ב

מניעת הריון והפסקתו

מתוך הקלטת השידור החי, כנס מכון פוע"ה תשע"ב

מתוך הקלטת השידור החי, כנס מכון פוע"ה תשע"ב

הרב הראשי ישראל מאיר לאו | ט"ז טבת תשע"ב