חידושים בגניקולוגיה והלכה תשע"ב

הגדרת האמהות בהשתלת שחלה

מתוך הקלטת השידור החי, כנס מכון פוע"ה תשע"ב

מתוך הקלטת השידור החי, כנס מכון פוע"ה תשע"ב

הרה"ג יעקב אריאל | ט"ז טבת תשע"ב