תורה ומדע

תמצית הנקודות המרכזיות של הספר "ימי בראשית"

האם ישנה סתירה בין פרשת בראשית ובין ממצאי המדע? הרב יצחק אורלן מסביר את עיקרי שיטתו בספר ""ימי בראשית" בו מראה שאכן ניתן לתאם בין "פשוטו של מקרא" לממצאי המדע.

הרב יצחק אורלן | ל תשרי תשפ