תורה ומדע

הלכות רפואה

עשור לפטירתו של הרב אליעזר יהודה ולדנברג זצ"ל, מגדולי הפוסקים, שנגע בענייני הרפואה המודרנית

הרב יואל קטן | כסלו תשע"ז