אזכרת אמנון יוסף הנדלר ז"ל

כי היא חכמתכם ובינתכם – פיתוח טכנולוגי – צורך או ערך?

מתוך אזכרת אמנון יוסף הנדלר ז"ל

מתוך אזכרת אמנון יוסף הנדלר ז"ל

הרב מאיר טויבר | כ"א אדר תשע"ז