אזכרת אמנון יוסף הנדלר ז"ל

יד ה' בטכנולוגיה

מתוך אזכרת אמנון יוסף הנדלר ז"ל

מתוך אזכרת אמנון יוסף הנדלר ז"ל

הרב דוד אביחיל | כ"א אדר תשע"ז