הכנס העולמי ה - 20 לדיני ממונות

תביעות נוגדות על עיזבון שהוקדש לצדקה

הכנס העולמי ה - 20 לדיני ממונות תשע"א

הכנס העולמי ה - 20 לדיני ממונות תשע"א

הרב אברהם מיכאל יוניון