הכנס העולמי ה - 21 לדיני ממונות

צדק וצדקה הלכה למעשה

הכנס העולמי ה -21 לדיני ממונות תשע"ב

הכנס העולמי ה -21 לדיני ממונות תשע"ב

הרה"ג דוב ליאור