הכנס העולמי ה - 21 לדיני ממונות

הבדל במיסוי בין עשירים לעניים

הכנס העולמי ה -21 לדיני ממונות תשע"ב

הכנס העולמי ה -21 לדיני ממונות תשע"ב

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל