הכנס העולמי ה - 21 לדיני ממונות

על מחירי המוצרים ודיני אונאה

הכנס העולמי ה -21 לדיני ממונות תשע"ב

באדיבות אתר שרלייב

הרב ישראל גליקמן